BRC Detectives en experten Antwerpen

Activiteiten baanpersoneel: rendementsonderzoek

Vraagt u zich als werkgever wel eens af, wat uw baanpersoneel daadwerkelijk doet wanneer ze onderweg zijn. Koeriers, chauffeurs, en andere werknemers die zich te verplaatsen tijdens de uitoefening van hun job genieten van een grote vrijheid in hun werk, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Wanneer dit vertrouwen geschonden wordt heeft dit een negatieve invloed op uw bedrijf.

Om grip te krijgen op deze onzekere situaties is het aangeraden om beroep te doen op de diensten van ons kantoor. Neem alle twijfel weg en zorg voor zekerheid.

Naleving (niet-) concurrentiebeding

Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat wordt vaak gebruikt gemaakt van een concurrentiebeding. Er kan de werknemer dan worden verboden om voor professionele activiteiten of contacten met klanten gebruik te maken van de opgedane kennis binnen het bedrijf dat hij of zij verlaten heeft. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de uittredende werknemer een concurrent wordt van zijn ex-werkgever.

Als men echter toch vermoed dat de vroegere werknemer de regels in het concurrentiebeding niet naleeft, kan hij de privédetective inschakelen om zekerheid te krijgen over het vermoeden.

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden.

De fraudeur kan twee oogmerken hebben:

Bij het aanvragen van een verzekering. De fraudeur geeft een onjuiste voorstelling van de feiten. De fraudeur weet of vermoedt dat de verzekeraar, wanneer er een juiste voorstelling van de feiten wordt gegeven, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden/premie zal accepteren.

Bij een schade. De fraudeur heeft het oogmerk de verzekeraar te misleiden, waardoor de verzekeraar een uitkering doet, die niet wordt verstrekt bij een juiste opgave van de feiten.

In beide gevallen kan de privédetective een onderzoek verrichten naar de ware feiten om ze de verzekeraar de nodige zekerheid te verschaffen in diens dossier.